Martin Horička

Mgr. Martin Horička

Medzi rokmi 2014 až 2019 absolvoval bakalárske a magisterské štúdium histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Za svoju prácu o živote politika Jána Ševčíka získal Cenu rektora za vynikajúcu diplomovú prácu. Od roku 2019 pôsobí ako interný doktorand na Katedre všeobecných dejín. Zaoberá sa dejinami 20. storočia, medzinárodným ukotvením Československa po roku 1945 a obdobím studenej vojny.