Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Udalosti

Architecture and Remembrance

V rámci projektu Architecture and Remembrance sa uskutočnili viaceré akcie zamerané na oslovenie širšej i odbornej verejnosti, študentstva a občianskej spoločnosti v Miláne, Ríme a Ferrare. Súčasťou týchto podujatí bola aj konferencia s diskusiou Architecture and Remembrance 19. apríla na pôde Katedry všeobecných dejín, po ktorej nasledovala komentované prehliadka Bratislavy po významných dielach židovských architektov „Po stopách pamäti“ v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom židovskej kultúry v Bratislave.

Projekt financovaný Európskou komisiou v rámci výzvy European Remembrance spoločne realizovali Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano, CDEC – Fondazione Centro Di Documentazione Ebraica Contemporanea, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Ordine Degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ferrara, Ordine Degli Architetti P.P.C. di Bologna, Ordine Degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia a Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.