ŠVOK 2022

Katedra všeobecných dejín

a

Katedra slovenských dejín

oznamujú,

že v termíne 27. apríla 2022 (streda) o 9:00 sa bude konať

Študentská vedecká a odborná konferencia (ŠVOK) v sekcii HISTÓRIA.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa konferencia bude konať v prezenčnej podobe, pričom budú dodržané aktuálne opatrenia (respirátory, rozostupy atď.)

 Záujemcovia, ktorí sa jej chcú zúčastniť,  sú povinní do 25. marca 2022 odovzdať prihlášku (dostupná na webstránke) elektronicky na adresu lukas.rybar@uniba.sk alebo peter.podolan@uniba.sk. Termín odovzdania prác je 15. apríl 2022.

V sekcii HISTÓRIA tri najlepšie práce sú ocenené finančnou podporou (formou mimoriadneho štipendia).

Prosíme všetkých účastníkov, aby si povinne pripravili Powerpointovú prezentáciu (max. na 15 minút).

V čase konania ŠVOK bude tradične udelené dekanskej voľno pre účastníkov.

 

Prihlášku na ŠVOK nájdete tu.