Štátnice oznamy

 

Letný termín štátnych  záverečných skúšok na Katedre všeobecných dejín FiF UK

 

Štátne záverečné skúšky budú v letnom  termíne máj/jún na katedre všeobecných dejín  prebiehať v týchto termínoch:  

Bakalári  – jednoodboroví (boHI), medziodboroví (bxHI) a učiteľské kombinácie (buHI)   – obhajoba záverečnej práce na Katedre všeobecných dejín sa uskutoční v stredu  12. júna 2024. Poradie a časový harmonogram obhajob určí komisia. 

Magistri – jednoodboroví (moHI) – majú termín štátnej skúšky a obhajoby v stredu 29. mája 2024.  Poradie a časový harmonogram obhajob a skúšania  určí komisia podľa počtu prihlásených študentov. Študenti sa prihlasujú podľa modulov štúdia na všetky 3 časti štátnej skúšky (staršie všeobecné/staršie slovenské + obhajoba alebo novšie všeobecné/novšie slovenské + obhajoba), alebo na tú časť, na ktorej sa plánujú zúčastniť.

Učiteľské kombinácie magisterský stupeň  (muHI) majú vyhradený termín vo štvrtky 30. mája a 13. júna 2024. Poradie a časový harmonogram obhajob a skúšania určí komisia podľa počtu prihlásených študentov. Študenti DPŠ budú mať štátnice v termínoch určených pre študentov muHI

Na štátne záverečné skúšky sa treba prihlásiť online AIS v týždni 29. 4. – 3. 5. 2024.

Študenti muHI a DPŠ sa na konkrétny termín štátnic musia ešte dodatočne prihlásiť na sekretariáte buď osobne alebo na mail pani sekretárky jana.strbova@uniba.sk

 

Upozornenie!

Pri štátnej záverečnej skúške študentov magisterského stupňa učiteľských kombinácii katedry histórie  za jeden termín považujú letný (20.5-14.6.) alebo jesenný termín (19.-30.8.), do ktorých si študent môže rozdeliť konkrétne predmety štátnej záverečnej skúšky (história, didaktika, prípadne obhajoba DP).

To znamená, že v stanovený deň (30.5. alebo 13.6) musí študent absolvovať všetky predmety,  na ktoré sa v rámci letného  termínu prihlási.

Teda nie je možné absolvovať napr. 30.5. didaktiku a 13.6. históriu.