Štátnice 2022

 

Rámcové termíny štátnych záverečných skúšok

Všetci študenti sa musia na štátne záverečné skúšky prihlásiť do AIS v termíne 2.5. – 6.5. Podrobnosti sú na stránke: https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/statne-skusky/

Štátne záverečné skúšky v tzv. letnom termíne sa na Katedre všeobecných dejín budú konať: 

 

Bakalárske obhajoby ZP (boHI, buHI, bxHI):  13. – 14.6.2022    

 

Obhajoby diplomových prác (moHI): 30.5.2022 

Štátne záverečné skúšky (staršie aj novšie VD) 31.5. – 1.6.2022 

Na konkrétny termín budú študenti zaradení komisiou podľa počtu prihlásených študentov!

 

Štátne záverečné skúšky pre muHI:  štvrtky  26.5.; 2.6.; 9.6.  2022  

Upozornenie! Na konkrétny termín sa musia študenti muHI zapísať aj na sekretariáte!

 

 Zoznam účastníkov štátnic:

9. jún 2022

14. jún 2022 bakalárske