Štátnice 2021

 

INFORMÁCIE K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM NA KVD

 

Najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou je treba na sekretariát katedry

elektronicky doručiť titulný list práce (v pdf) na adresu:

 dominik.blanar@uniba.sk

 

BAKALÁRSKY   STUPEŇ

 

·       Študenti boHI, buHI a bxHI majú obhajoby  24.8 2021.

·       Poradie študentov určí skúšobná komisia.

·       Študent si na obhajobu pripraví prezentáciu (napr. powerpoint), na základe ktorej predstaví v rozsahu najviac 15 minút svoju prácu (štruktúra, metódy, výsledky a závery).

·       V posudkoch dostane študent 2 otázky k téme práce  (1 od školiteľa, 1 od oponenta), ktoré po prezentácii zodpovie (max 5 minút na každú odpoveď).

 

MAGISTERSKÝ   STUPEŇ

 

·       Štátne skúšky pre študentov moHI sa budú konať 24. 8. 2021.

·       Poradie študentov určí skúšobná komisia.

·       Pri obhajobe DP študent predstaví svoju záverečnú prácu v rozsahu maximálne 15 minút, pričom môže, no nemusí mať pripravenú vlastnú prezentáciu.

·       Pri odpovedi si študent ťahá 2 otázky z každého predmetu (staršie alebo novšie všeobecné dejiny).

·       Na prípravu na obe otázky bude mať k dispozícii najviac 10 minút. Odpoveď na každú otázku môže trvať maximálne 10 minút => ústna časť ŠZS bude trvať spolu do 30 minút (10 minút príprava, 10 minút odpoveď na 1. otázku, 10 minút odpoveď na 2. otázku).

·       Štátnicové otázky sú k dispozícii na webe katedry všeobecných dejín.      

 

·       Študenti muHI  majú termín  štátnej skúšky vo štvrtok  26.8. 2021.

•     Pri obhajobe študent predstaví svoju záverečnú prácu v rozsahu maximálne 15 minút, pričom môže, no nemusí mať pripravenú vlastnú prezentáciu.

•     Na skúške z histórie si  študent ťahá 1 otázku zo slovenských dejín a 1 otázku zo všeobecných dejín. Za odpoveď na obe otázky bude spoločné 1 hodnotenie.

•     Na prípravu na obe otázky bude mať k dispozícii najviac 10 minút. Odpoveď na každú otázku môže trvať maximálne 10 minút => ústna časť ŠZS bude trvať spolu do 30 minút (10 minút príprava, 10 minút odpoveď na 1. otázku, 10 minút odpoveď na 2. otázku).

•     Skúšanie z didaktiky dejepisu podľa bude trvať najviac 10 minút.

•     Štátnicové otázky sú k dispozícii na webe katedry všeobecných dejín.

 

Zoznamy účastníkov štátnic (august 2021)