Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátnice 2020


Aktualizované informácie (3. jún 2020)

Štátne záverečné skúšky budú na katedrách histórie prebiehať v týchto termínoch :

Bakalári  – jednoodboroví (boHI) a učiteľské kombinácie (buHI) 30.6.2020 – obhajoba záverečnej práce. Pri dištančnej forme obhajoby (online) prebehne  minimálne týždeň pred termínom skúška pripojenia. O podrobnostiach budú študenti včas informovaní. Poradie a časový harmonogram obhajob určí komisia. 

Magistri – jednoodboroví (moHI) 22.6 – 24.6.2020 pričom obhajoba bude v pondelok 22.6.2020  a štátna skúška 23.a  24.6.2020. Pri dištančnej forme obhajoby (online) prebehne  minimálne  týždeň pred termínom skúška pripojenia. O podrobnostiach budú študenti včas informovaní. Poradie a časový harmonogram obhajob a skúšania  určí komisia.

Učiteľské kombinácie magisterský stupeň  (muHI) majú vyhradené termíny vo štvrtok : 18.6.2020; 25.6.2020; 2.7.2020. Študenti sú už prihlásení na konkrétny termín.  Pri dištančnej forme obhajoby (online) prebehne  minimálne týždeň pred termínom skúška pripojenia. O podrobnostiach budú študenti včas informovaní. Poradie a časový harmonogram obhajob a skúšania určí komisia.

Licenčné zmluvy (2x s UK; 2x s CRZP) treba poslať poštou  do 15. júna 2020.

Zoznam účastníkov štátnic (2. júl 2020)