Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátnice 2019

KATEDRA SLOVENSKÝCH DEJÍN a KATEDRA VŠEOBECNÝCH DEJÍN

 

oznamujú, že  

 

jesenný termín štátnych záverečných skúšok na katedrách histórie bude  

od 19. – 23. augusta 2019.

 

Obhajoby záverečných prác sú predbežne naplánované na pondelok 19.8. (KSD)20.8. (KVD), zaradenie študentov na konkrétny termín sa uskutoční až po odovzdaní prihlášok  

 

Termín podania prihlášky je do 5. augusta  2019 (vrátane).

 

Študenti sa prihlásia len prihláškou do podateľne FiF UK. Ich zaradenie na konkrétny termín je vo výlučnej kompetencii katedier histórie.      

 

Učiteľské kombinácie magisterský stupeň  (muHI) majú vyhradený termín vo štvrtok 22.08.2019. Obhajoba záverečnej práce sa uskutoční v ten istý deň.

 

Pre prípadne zmeny alebo aktualizáciu údajov treba sledovať webové stránky oboch katedier.