Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátnice 2019

Katedra slovenských dejín  a Katedra všeobecných dejín

 

oznamujú, že zimný termín štátnej záverečnej skúšky pre všetky študijné programy (boHI, buHI, moHI a muHI) sa bude konať 24. januára 2019

 

Prihlášky na štátnu skúšku treba podať do podateľne FiF UK do 11. januára 2019 (vrátane).

 

 Zoznam účastníkov štátnej skúšky (január 2019).