Prihlasovanie na Erasmus+

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu (štúdium) dodatočne otvorené do 10. októbra 2021!

AŽ do 10.10.2021 JE MOŽNÉ SI PODAŤ DODATOČNÚ PRIHLÁŠKU NA MOBILITU ERASMUS+.


.

ERASMUS+ MOBILITA (ŠTÚDIUM) na akademický rok 2021/22 (pre letný semester pobytu).

Prihláška na Erasmus+ je dostupná cez portál moja.uniba.sk – podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+ (pre prihlásenie použite vaše údaje do AIS2). Prihláška je kompletná len v prípade, že po prihlásení do Mobility Online vložíte aj žiadané dokumenty. Posledný deň, kedy je možné dokumenty do Mobility Online vložiť je 10.10.2021.

Zoznam dostupných univerzít na mobilitu je dostupný na webe FiF UK (sekcia medzinárodné vzťahy – Erasmus+ – Medziinštitucionálne zmluvy).

Erasmus+ pobyt je skvelá príležitosť na získanie nových študijných aj osobných skúseností a zlepšenie svojich vedomostí a skúseností predtým, než ukončíte štúdium. Ak stále váhate či Erasmus+ pobyt absolvovať a potrebujete viac informácií kontaktujte Referát zahraničných vzťahov FiF UK na rzsfphil.uniba.sk.

Plagát