Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prihlasovanie na Erasmus+

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu (štúdium) otvorené!

ERASMUS+ MOBILITA (ŠTÚDIUM) - na akademický rok 2020/21 (pre zimný aj letný semester pobytu).

Prihláška na Erasmus+ je dostupná cez portál moja.uniba.sk – podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+ (pre prihlásenie použite vaše údaje do AIS2).

Prihláška je kompletná len v prípade, že po prihlásení do Mobility Online vložíte aj žiadané dokumenty (ak nemáte potvrdenie o stáži – nič sa nedeje, tento dokument nie je povinný).

Posledný deň, kedy je možné dokumenty do Mobility Online vložiť je 29.02.2020, 00:00 CET.

Zoznam dostupných univerzít na mobilitu je dostupný na webe FiF UK (sekcia Medzinárodné vzťahy – Erasmus+ – Uzatvorené zmluvy Erasmus+).