Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prihlasovanie na Erasmus+ 2018/2019

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu (štúdium) otvorené!

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 01.09.2018 do 10.10.2018 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu – štúdium v letnom semestri 2018/19 (Dodatočná výzva). Prihláška na Erasmus+ je dostupná cez portál moja.uniba.sk – podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+ (pre prihlásenie použite vaše údaje do AIS2). Zoznam dostupných univerzít na mobilitu k nahliadnutiu je dostupný na webe FiF UK (sekcia medzinárodné vzťahy – Erasmus+ - Erasmus+ štúdium – na ktoré univerzity môžem ísť na Erasmus+ pobyt).

 

Prihláška je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiSu.

 

Erasmus+ pobyt je skvelá príležitosť na získanie nových študijných aj osobných skúseností a zlepšenie svojich vedomostí a skúseností predtým, než ukončíte štúdium. Ak stále váhate, či Erasmus+ pobyt absolvovať a potrebujete viac informácií kontaktujte Oddelenie medzinárodných vzťahov FiF UK na rzs@fphil.uniba.sk alebo sa príďte informovať osobne (Gondova 2, 1.poschodie, č.dverí 138).