Oznam pre študentov 3. ročníkov

Katedra všeobecných dejín  

Študenti 3. ročníka boHI, buHI bxHI a 2. ročníka muHI

 

V prípade, že akýmkoľvek spôsobom upravuje tému Vašej záverečnej práce, treba, aby ste zmenu iba po konzultácii s Vaším školiteľom nahlásili študijnej poradkyni  KVD

 dr. D. Hrnčiarovej najneskôr do 25.októbra 2022.

Akékoľvek zmeny po tomto termíne a schválení témy v AIS si vyžiadajú formálnu žiadosť o zmenu zadania, ktorú musí schváliť školiteľ a garant študijného odboru.    

Ak ste sa zabudli prihlásiť na  akúkoľvek tému záverečnej práce, prosím, urobte tak čo najskôr u konkrétneho školiteľa do vyššie stanoveného termínu!