Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznam o pripravovanom čísle zborníka Byzantinoslovaca VI.

Slovenská byzantologická spoločnosť člen medzinárodnej asociácie byzantských štúdii (Association Internationale des Études Byzantines)

a

Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Byzantologický seminár Alexandra Avenaria
 

Pocta profesorovi Alexandrovi Avenariovi

 

Dňa 16. mája roku 2017 by sa dožil významného životného jubilea 75 rokov  jeden z najvýraznejších predstaviteľov slovenskej byzantológie a medievistiky prof. Alexander Avenarius. Členovia slovenskej byzantologickej spoločnosti sa spolu s vedením katedry Všeobecných dejín Univerzity Komenského v Bratislave rozhodli uctiť si pamiatku na tohto uznávaného vedca i výnimočného človeka vydaním VI. čísla vedeckého recenzovaného zborníka Byzantinoslovaca.

 

V prípade Vášho záujmu o publikovanie príspevku, prosím kontaktujte členov redakčnej rady zborníka Byzantinoslovaca doc. Martina Hurbaniča (martin.hurbanicuniba.sk) alebo dr. Vratislava Zervana (vratislav.zervan@gmail.com)

 

Pokyny pre prispievateľov nájdete na adrese:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/veda/edicna-a-publikacna-cinnost/byzantinoslovaca/pokyny-pre-autorov/

 

Príspevky budeme zbierať v priebehu nasledujúcich mesiacov (júl-november).  Finalizáciu čísla plánujeme uskutočniť na začiatku budúceho roka.