Medzinárodné vedecké konferencie

Katedra všeobecných dejín

a

Katedra klasickej a semitskej filológie

organizuje

Medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti životného jubilea doc. Pavla Valachoviča

"Na ceste k dejinám Starovekého Ríma"

 

Uskutoční sa 16. júna 2022 v priestoroch historickej budovy FIF UK na Šafárikovom námestí, miestnosť č. 424 na štvrtom poschodí.

 

Program konferencie