Študijné programy (bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium)

Informácie o študijných programoch SOCIOLÓGIA

Informácie o študijných programoch a aktuálne študijné plány v akademickom roku 2022/2023 jednotlivých stupňov štúdia Sociológie s informáciami o povinných, povinne voliteľných a výberových predmetoch.

I. stupeň - Bakalársky

Možnosť stiahnuť tu.

II. stupeň - Magisterský

Možnosť stiahnuť tu.

III. stupeň - Doktorandský

Možnosť stiahnuť tu.