Študijné programy (bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium)

Informácie o študijných programoch SOCIOLÓGIA

Informácie o študijných programoch, aktuálne študijné plány (ŠP) či informačné listy predmetov (IL) v akademickom roku 2023/2024 na jednotlivých stupňov štúdia Sociológie s informáciami o povinných, povinne voliteľných a výberových predmetoch.

I. stupeň - Bakalársky

Možnosť stiahnuť ŠP a IL.

II. stupeň - Magisterský

Možnosť stiahnuť ŠP a IL.

III. stupeň - Doktorandský

Možnosť stiahnuť ŠP a IL.