Rozvrh hodín

ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

Ponuka možnosti stiahnutia rozvrhu hodín pre študentov a študentky Katedry sociológie s informáciami o dni, čase, miestnosti, kurze a vyučujúcom. (Prosíme o strpenie - rozvrh sa aktualizuje prvé dva týždne semestra. Hneď po uplynutí tejto doby, bude aktualizovaný rozvrh sprístupnený)

I. ročník Bc. štúdia

Možnosť stiahnuť tu.

II. ročník Bc. štúdia

Možnosť stiahnuť tu.

III. ročník Bc. štúdia

Možnosť stiahnuť tu.

I. ročník Mgr. štúdia

Možnosť stiahnuť tu.

II. ročník Mgr. štúdia

Možnosť stiahnuť tu.