Kurzy pre nesociológov

Katedra sociológie ponúka kurzy aj pre študentov a študentky ďalsích študijných odborov.

Informácie o kurzoch

Personálne pokrýva katedra nielen výučbu študentov odboru sociológia, ale poskytuje aj kurzy pre iné odbory (napríklad andragogika, pedagogika), resp. kurzy s celofakultnou pôsobnosťou.

Medzi celofakultné kurzy patria:

  • Základy sociológie pre nesociológov (pre bakalárov)
  • Základy sociológie pre nesociológov (pre magistrov)  
  • Demografia
  • Sociálne nerovnosti
  • Sociológia detstva a mladosti (Možnosť stiahnuť rozšírené sylaby tu.)
  • Sociálna politika (Možnosť stiahnuť sylaby tu.)