Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Mgr. Martina ZBOROŇOVÁ

martina.zboronova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Streda 12.00 - 14.00 hod. (na základe dohody 

Kancelária: S 503

Názov dizertačnej práce: Rodová dimenzia sociálnych nerovností (doc. Janák)

Hlavné oblasti odborného záujmu: sociálne nerovnosti, sociálna kontrola, rodové nerovnosti, rodovo podmienené násilie páchané na ženách

Kurzy: Základy sociológie pre nesociológov

Mgr. Jakub HANKOVSKÝ

hankovsky1uniba.sk

Konzultačné hodiny: Streda 13.00 - 15.00 hod.

Kancelária: S 512

Názov dizertačnej práce: Využitie veľkých dát v sociologickej analýze (doc. Gerbery)

Hlavné oblasti odborného záujmu: veľké dáta (big data), metódy výskumu trhu, metodológia sociologického výskumu

Kurzy: Prieskum trhu