Doktorandi

Mgr. Martina ZBOROŇOVÁ

martina.zboronova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Štvrtok 13.00 - 15:00 

Kancelária: SB 503

Názov dizertačnej práce: Rodová dimenzia sociálnych nerovností (prof. Lubelcová)

Hlavné oblasti odborného záujmu: sociálne nerovnosti, sociálna kontrola, rodové nerovnosti, rodovo podmienené násilie páchané na ženách

Kurzy: Základy sociológie pre nesociológov

Mgr. Jakub HANKOVSKÝ

hankovsky1uniba.sk

Konzultačné hodiny: Streda 14.00 - 16.00

Kancelária: SB 423

Názov dizertačnej práce: Využitie veľkých dát v sociologickej analýze (prof. Sopóci)

Hlavné oblasti odborného záujmu: veľké dáta (big data), metódy výskumu trhu, metodológia sociologického výskumu

Kurzy: Prieskum trhu