Doktorandi

Mgr. Martina ZBOROŇOVÁ

martina.zboronova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Prvé dva týždne začiatku ZS AR 2022/2023 po dohode e-mailom 

Kancelária: SB 521

Názov dizertačnej práce: Rodová dimenzia sociálnych nerovností (prof. Lubelcová)

Hlavné oblasti odborného záujmu: sociálne nerovnosti, sociálna kontrola, rodové nerovnosti, rodovo podmienené násilie páchané na ženách

Kurzy: Základy sociológie pre nesociológov

Mgr. Jakub HANKOVSKÝ

hankovsky1uniba.sk

Konzultačné hodiny: Prvé dva týždne začiatku ZS AR 2022/2023 po dohode e-mailom

Kancelária: SB 521

Názov dizertačnej práce: Využitie veľkých dát v sociologickej analýze (prof. Sopóci)

Hlavné oblasti odborného záujmu: veľké dáta (big data), metódy výskumu trhu, metodológia sociologického výskumu

Kurzy: Prieskum trhu