Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Všeobecne

Špecializácia pracoviska:

Komparácia slovenských dejín s okolitými historiografiami (česká, maďarská, rakúska, poľská), osobnosti v dejinách Slovenska, vydávanie prameňov k dejinám Slovenska, osobnosti v slovenských dejinách.
 

Nadštandardné vybavenie

Historický seminár (knižnica s 50 000 zväzkami historickej literatúry)
 

Najvýznamnejšie výsledky:

Mapovanie elít v slovenských dejinách,  komparácia slovenských dejín s okolitými historiografiami (česká, maďarská, rakúska, poľská, osobnosti v dejinách Slovenska, vydávanie prameňov k dejinám Slovenska, história každodenného života (zborníky z konferencií o mäsiarstve a údenárstve a o nápojoch v slovenských dejinách).

Doplnkové informácie:

Katedra je školiacim pracoviskom internej a externej formy doktorandského štúdia. Doteraz vydala 44 ročníkov zborníka Historica, 4 zväzky zborníka Historia Nova v elektronickej podobe, poriada prednášky na seminári slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca s pravidelnými výstupmi v zborníku SAS, vydávanie prameňov k dejinám,  ocenenie UNESCO za záchranu európskeho kultúrneho dedičstva.

Výskumné úlohy:

- Tvorcovia slovenských dejín VEGA 1/0245/10

- Slovensko v Habsburskej monarchii 1526–1918 VEGA 1/5252/98                

- Elity v slovenských dejinách VEGA 2/8149/98

- Slovensko v rokoch 1963-1970 VEGA 2/5149/98

 

Zoznam najvýznamnejších vedeckých publikácií v rokoch 1995-2000

– Baďurík, J.: Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorskú korunu (1526–1532). Bratislava 1998. 178 s.

– Holec, R.: Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť. Martin 1997, 149 s.

– Holec, R..a kol.: 150 rokov slovenského družstevníctva. Víťazstva a prehry. Bratislava 1995, 216 s.

– Holec, R. & Kol.: 150 Years of the Slovak Cooperative Movement. Victories and Defeats. Bratislava 1997. 242 s.

– Homza, M., Sroka, S. A.: Štúdie z dejín stredovekého Spiša. Krakov 1998, 174 s.

– Škvarna, D., Eliáš, M.: Prvá slovenská národná rada. Bratislava 1998, 136 s.