Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Archívne témy záverečných prác 2019/2020

Bakalárske práce

Diplomové práce

Diplomové práce (učiteľské kombinácie)

Dizertačné práce

 

Hraničný termín prihlasovania študentov na témy záverečných prác - 14. jún 2019

Vybranú tému je nutné konzultovať so školiteľom, vyplniť prihlášku, ktorú školiteľ podpíše a prihlášku odovzdať študijnému poradcovi Dr. Vaššovi buď osobne, alebo vložiť do poštového priečinku na sekretariáte katedry.

Tlačivo formulára pozri nižšie alebo vpravo...

Archívne témy záverečných prác 2018/2019

Bakalárske práce

Diplomové práce (MoHi október 2018)

Diplomové práce (učiteľské kombinácie)

Dizertačné práce

Vybranú tému je nutné konzultovať so školiteľom, vyplniť prihlášku, ktorú školiteľ podpíše a prihlášku odovzdať študijnému poradcovi Dr. Vaššovi buď osobne, alebo vložiť do poštového priečinku na sekretariáte katedry.

Tlačivo formulára pozri nižšie alebo vpravo...

Archívne témy záverečných prác 2017/2018

Bakalárske práce

Diplomové práce (október 2017) Usmernenie

Diplomové práce

Dizertačné práce

Vybranú tému je nutné konzultovať so školiteľom, vyplniť prihlášku, ktorú školiteľ podpíše a prihlášku odovzdať študijnému poradcovi Dr. Vaššovi buď osobne, alebo vložiť do poštového priečinku na sekretariáte katedry.

Tlačivo formulára pozri nižšie alebo vpravo...

Archívne témy záverečných prác 2016-2017

Bakalárske práce

Diplomové práce II (27.9. 2016)

Diplomové práce

Dizertačné práce

Vybranú tému je nutné konzultovať so školiteľom, vyplniť prihlášku, ktorú školiteľ podpíše a prihlášku odovzdať študijnému poradcovi Dr. Vaššovi buď osobne, alebo vložiť do poštového priečinku na sekretariáte katedry.

Tlačivo formulára pozri nižšie alebo vpravo...

Archívne témy záverečných prác 2015/2016

Bakalárske práce

Diplomové práce

Dizertačné práce