Záverečné práce

Aktuálne témy záverečných prác 2017/2018

Bakalárske práce

Diplomové práce (október 2017) Usmernenie

Diplomové práce

Dizertačné práce

Vybranú tému je nutné konzultovať so školiteľom, vyplniť prihlášku, ktorú školiteľ podpíše a prihlášku odovzdať študijnému poradcovi Dr. Vaššovi buď osobne, alebo vložiť do poštového priečinku na sekretariáte katedry.

Tlačivo formulára pozri nižšie alebo vpravo...

Archívne témy záverečných prác 2016-2017

Bakalárske práce

Diplomové práce II (27.9. 2016)

Diplomové práce

Dizertačné práce

Vybranú tému je nutné konzultovať so školiteľom, vyplniť prihlášku, ktorú školiteľ podpíše a prihlášku odovzdať študijnému poradcovi Dr. Vaššovi buď osobne, alebo vložiť do poštového priečinku na sekretariáte katedry.

Tlačivo formulára pozri nižšie alebo vpravo...

Archívne témy záverečných prác 2015/2016

Bakalárske práce

Diplomové práce

Dizertačné práce