Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

Číslo miestnosti na katedre: Š 429/a

Telefón:
02/59 24 44 26

E-mail:

Konzultačné hodiny

Je odborníkom na hospodárske, sociálne a politické dejiny tzv. dlhého 19. storočia. Je autorom 17 monografií, spoluautorom 22 syntetických prác a autorom takmer 200 vedeckých štúdií, ktoré vyšli v 12 krajinách. Na kongresoch a konferenciách v 25 krajinách sveta predniesol vyše 150 prednášok, organizoval 5 sekcií na svetových historických kongresoch. Podieľal sa na európskych grantoch ESF a VW-Stiftung, viedol medzinárodné medziakademické granty a granty IVF. Je dvojnásobným nositeľom Ceny E. E. Kischa, Ceny J. M. Hurbana a LF. Medzi jeho doktorandmi sú vedci z Japonska, ČR, SRN a Maďarska.

Kompletná bibliografia do mája 2010


Evidencia publikačnej činnosti