Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.

Číslo miestnosti na katedre: Š 403
Telefón: 02/ 59244210
E-mail:
Konzultačné hodiny: ST: 11:00 - 12:20

Jeho odborným zameraním sú stredoveké dejiny Slovenska so sústredením sa na región juhozápadného Slovenska - dejiny osídľovania Slovenska, formovanie šľachty na Slovensku v stredoveku, kastelológia, dejiny miest, regionálne dejiny. Publikoval viaceré štúdie a monografie, spomeňme syntézy slovenských dejín: Krátke dejiny Slovenska vo viacerých jazykových mutáciách, monografia Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku, monografia Matúš Čák Trenčiansky. Z ocenení možno pripomenúť: Cena Literárneho fondu, cenu za pedagogické pôsobenie na Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Cena za zásluhy o Filozofickú fakultu UK, Cena Daniela Rapanta. Vedenie 5 grantov na Historickom ústave SAV. Viedol Centrum excelentnosti v rámci Historického ústavu SAV, dve obdobia bol členom Komisie VEGA. Z významných žiakov možno uviesť osobnosti ako Miriam Hlavačková, Marek Púčik, Angelika Herucová, Vladimír Vlasko, Žofia Lysá. 

Evidencia publikačnej činnosti