Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. Martin Homza, Dr.

Číslo miestnosti na katedre: Š 428
Telefón: 02/ 59244210
E-mail: martin.homza(at)fphil.uniba.sk
Konzultačné hodiny: ŠT: 16:00 - 18:00

Martin Homza je špecialistom v odbore starších slovenských a stredoeurópskych dejín všeobecne. Pracuje najmä so stredovekými prameňmi naračného charakteru (kroniky, letopisy, hagiografické texty). Je autorom niekoľkých vedeckých monografií a editorom obsiahlych textov z dejín Spiša. V roku 2016 spolu s prof. Stanislawom A. Srokom zredigoval druhý diel Historia Scepusii: Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. V roku 2017 v prestížnom holandskom vydavateľstve vydal  Mulieres suadentes - persuasive women : female royal saints in medieval East Central and Eastern Europe. V roku 2005 získal za knihu Terra Scepusiensis: Stav bádania o dejinách Spiša prestížnu cenu Waclawa Felczaka a Henryka Wereszyckého Jagelovskej Univerzity v Krakove za najlepšiu knihu o dejinách strednej Európy. V roku 2012 ho poľský prezident ocenil Rytierskym rádom za zásluhy o Poľskú republiku. Je riešiteľom početných domácich i medzinárodných grantov. V roku 2017 získal a vedie APVV grant  "Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade horného Uhorska (1500 - 1780). Bol vedúcim magisterských a dizertačných prác celého radu významných osobností súčasnej slovenskej medievalistiky. Patrí medzi nich Stanislava Kuzmová, Naďa Rácová (Labancová), Nora Verešová (Malinovská), Veronika Kucharská, Nataša Procházková, Jana Bačová, Pavol Hudáček, Angelika Herucová, Adam Mesiarkin, Vladimír Olejník a ďalší.

Evidencia publikačnej činnosti