Mgr. Pavol Demjanič

Číslo miestnosti na katedre:  -

E-mail:

Konzultačné hodiny: -

Rozvrh

Odborné zameranie:  Prvá polovica 19. storočia, židovská otázka v Uhorsku a slovensko-židovské vzťahy.

Vedecké aktivity:

Projekty a granty

Výberová bibliografia:

Židia a slovenská spoločnosť v časoch národného obrodenia. In Historyweb.sk. Dostupné na internete <http://www.historyweb.sk/clanky/detail/zidia-a-slovenska-spolocnostvcasoch-
narodneho>.

zbierky dokumentov

DEMJANIČ, Pavol (ed.). Zbierka dokumentov k ideológii slovenských národovcov v prvej polovici 20. storočia. Stropkov : Slovenská spoločnosť, 2013, 122 s.

 
Evidencia publikačnej činnosti