Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Vedúci katedry:
Prof. Martin Homza, Dr.

Študijný poradca:

Mgr. Peter Benka, PhD.

Tajomník katedry:

PhDr. Peter Podolan, PhD.

Sekretár katedry:
Mgr. Dominik Blanár

Koordinátorka medzinárodných mobilít /odkaz/:
Mgr. Stanislava Kuzmová, MA, PhD.