Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Vedúca katedry: doc. Dagmar KROČANOVÁ, PhD.

Študijný poradca: prof. PhDr. Miloslav VOJTECH, PhD.

Koordinátorka programu Erasmus: Mgr. Marianna KOLIOVÁ, PhD.

 

Emeritný profesor

prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

E-mail: jan.zambor@uniba.sk

Telefón: 02/59339210

Miestnosť: G219

Konzultácie: po dohode mailom

viac

 

Profesori

prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.

E-mail: ladislav.cuzy@uniba.sk

Telefón: 02/90132149

Miestnosť: G360

Konzultácie: ---

 

viac

prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

E-mail: valer.mikula@uniba.sk

Telefón: 02/59339467

Miestnosť: G222

Konzultácie: piatok 8.30 - 9.30 hod.

viac

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

E-mail: miloslav.vojtech@uniba.sk

Telefón: 02/59339352

Miestnosť: G215

Konzultácie v skúškovom období LS: utorok 8.00 - 9.00

viac

 

Docenti

doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

E-mail: andrea.boknikova@uniba.sk

Telefón: 02/59339210

Miestnosť: G219

Konzultácie v skúškovom období LS: streda 22. 5.: 15.00 hod. - 16.00 hod., streda 29. 5.: 15.00 - 16.00, streda 5. 6.: konzultačné hodiny sa nekonajú, streda 12. 6.: 11.00 - 12.00, štvrtok 20. 6.: 11.00 - 12.00, streda 26. 6.: 15.00 - 16.00

viac

doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.

E-mail: zuzana.kakosova@uniba.sk

Telefón: 02/59339352

Miestnosť: G215

Konzultácie v skúškovom období LS: utorok 12.00 - 13.30

viac

doc. Dagmar Kročanová, PhD.

E-mail: dagmar.krocanova@uniba.sk

Telefón: 02/90132149

Miestnosť: G360

Konzultácie v skúškovom období LS: streda 11.00 - 12.00

viac

 

Odborní asistenti

Mgr. Peter Darovec, PhD.

E-mail: peter.darovec@uniba.sk

Telefón: 02/90132149

Miestnosť: G360

Konzultácie v skúškovom období LS: streda 13.30 - 14.30

viac

Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

E-mail: fulopova16@uniba.sk

Telefón: 02/59339143

Miestnosť: G211

Konzultácie v skúškovom období LS: utorok 8:00 - 9:00

viac

Mgr. Marianna Koliová, PhD.

E-mail: marianna.koliova@uniba.sk

Telefón: 02/59339143

Miestnosť: G211

Konzultácie v skúškovom období LS: štvrtok 15.00 - 16.00

 

viac

 

Doktorandi

 

interní doktorandi

Mgr. Anna Bukovinová

E-mail: bukovinova4@uniba.sk

Telefón: 02/59339258

Miestnosť: G205

Konzultácie v skúškovom období LS: utorok 15.00 - 16.00

viac

Mgr. Juraj Holiš

E-mail: holis2@uniba.sk

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G205

Konzultácie v skúškovom období LS: utorok 14.00 - 15.00

viac

Mgr. Kristína Krajanová

E-mail: krajanova4@uniba.sk

Telefón: 02/59339258

Miestnosť: G205

Konzultácie v skúškovom období LS: streda 15.30 - 16.30

Mgr. Albert Lučanský

E-mail: lucansky5@uniba.sk 

Telefón: 02/59339466 

Miestnosť: G205

Konzultácie v skúškovom období LS: utorok 9:30 - 10:30

viac

Mgr. Matúš Mikšík

E-mail: miksik2@uniba.sk 

Telefón: 02/59339466 

Miestnosť: G205

Konzultácie v skúškovom období LS: pondelok 08.30 - 09.30

viac

Mgr. Viktor Suchý

E-mail: suchy1@uniba.sk

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G205

Konzultácie v skúškovom období LS: pondelok 12.00 - 13.00

viac

Mgr. Peter Tollarovič

E-mail: tollarovic1@uniba.sk 

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G205

Konzultácie v skúškovom období LS: utorok 13.15 - 14.15

viac

 

externí doktorandi

Mgr. Libuša Bednáriková

E-mail: -

Telefón: -

Miestnosť: -

Konzultácie počas letného semestra: -

viac

Mgr. Jana Števlíková

E-mail: -

Telefón: -

Miestnosť: -

Konzultácie počas letného semestra: -

viac

Mgr. Hana Tichá

E-mail: hana.ticha@gmail.com

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G360

Konzultácie počas letného semestra: streda 17:30 - 18:30

viac