Členovia katedry

Vedúca katedry: doc. Dagmar KROČANOVÁ, PhD.

Študijný poradca: doc. PhDr. Miloslav VOJTECH, PhD.

Koordinátorka programu Erasmus: PhDr. Anna KRULÁKOVÁ, CSc.

 

Profesori

prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.

E-mail: ladislav.cuzy@uniba.sk

Telefón: 02/59339146

Miestnosť: G360

Konzultácie: konzultácie momentálne zrušené pre dlhodobú PN, v nevyhnutných prípadoch kontakt prostredníctvom mailu

viac

prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

E-mail: valer.mikula@uniba.sk

Telefón: 02/59339467

Miestnosť: G222

Konzultácie: streda 11.20 - 12.30, štvrtok 14.00 - 14.20

viac

prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

E-mail: jan.zambor@uniba.sk

Telefón: 02/59339210

Miestnosť: G219

Konzultácie počas letného semestra: utorok 10:45 - 11:30; streda 15:15 - 16:00

viac

 

Docenti

doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

E-mail: andrea.boknikova@uniba.sk

Telefón: 02/59339210

Miestnosť: G219

Konzultácie počas letného semestra: streda 14:05 - 14:20; štvrtok 12:40 - 14:00

viac

doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.

E-mail: zuzana.kakosova@uniba.sk

Telefón: 02/59339352

Miestnosť: G215

Konzultácie počas letného semestra: pondelok 13:00 - 14:00; utorok 11:30 - 12:30

viac

doc. Dagmar Kročanová, PhD.

E-mail: dagmar.krocanova@uniba.sk

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G360

Konzultácie počas letného semestra: streda 15:00 - 16:00; utorok 17:30 - 18:30 (prednostne pre konzultácie bakalárskych a diplomových prác)

viac

doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

E-mail: miloslav.vojtech@uniba.sk

Telefón: 02/59339352

Miestnosť: G215

Konzultácie počas letného semestra: pondelok 9:00 - 10:30; štvrtok 10:30 - 11:30

viac

 

Odborní asistenti

Mgr. Peter Darovec, PhD.

E-mail: peter.darovec@uniba.sk

Telefón: 02/59339143

Miestnosť: G211

Konzultácie počas letného semestra: utorok 12:00 - 13:00; štvrtok 12:00 - 12:30

viac

PhDr. Anna Kruláková, CSc.

E-mail: anna.krulakova@uniba.sk

Telefón: 02/59339258

Miestnosť: G205

Konzultácie počas letného semestra: pondelok 17:40 - 18:30; štvrtok 16:00 - 17:00

viac

 

Doktorandi

 

interní doktorandi

Mgr. Juraj Holiš

E-mail: holis2@uniba.sk

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G205

Konzultácie počas letného semestra: streda 13:30 - 14:30

viac

Mgr. Ľubica Hroncová

E-mail: hroncova25@uniba.sk

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G205

Konzultácie počas letného semestra: pondelok 16:30 – 17:30

viac

Mgr. Kristína Krajanová

E-mail: krajanova4@uniba.sk

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G205

Konzultácie počas letného semestra: pondelok 11:30 - 12:30

viac

Mgr. Matúš Mikšík

E-mail: miksik2@uniba.sk 

Telefón: 02/59339143 

Miestnosť: G211

Konzultácie počas letného semestra: štvrtok 15:00 - 16:00

viac

Mgr. Peter Tollarovič

E-mail: tollarovic1@uniba.sk 

Telefón: 02/59339143 

Miestnosť: G211

Konzultácie počas letného semestra: štvrtok 16:00 - 17:00

viac

 

externí doktorandi

Mgr. Libuša Bednáriková

E-mail: -

Telefón: -

Miestnosť: -

Konzultácie počas letného semestra: -

viac

Mgr. Hana Tichá

E-mail: hana.ticha@gmail.com

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G360

Konzultácie počas letného semestra: streda 17:30 - 18:30

viac