Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Mgr. Zdenka Krasňanská, PhD.

Miestnosť: č. G217

Konzultačné hodiny v ZS: po dohode mailom

Telefón: 02/59339 465

Email: schwarzova15(at)uniba.sk

           zdenka.schwarzova(at)yahoo.com

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

 

 

Medailón

Narodila sa v Bratislave. Stredoškolské štúdium absolvovala na Gymnáziu Karola Štúra v Modre. V roku 2014 ukončila magisterské štúdium v odbore slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave obhájením diplomovej práce s názvom Štylistika a diskurzná analýza, ilustrácia na diskurze mužov a žien (školiteľka prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.). V roku 2014 nastúpila na interné doktorandské štúdium a jej téma dizertačnej práce má názov Bioetický diskurz na Slovensku (prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.). Centrom záujmu sa pre ňu stala sociovedecká komunikácia a diskurzná analýza.