Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Mgr. Timea NEMČEKOVÁ

Miestnosť: č. G359

Konzultačné hodiny v LS: štvrtok 9.00 – 10.30

Telefón: 02/59339 155

Email timea.nemcekova(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

 

Medailón

Narodená v Čadci, odmalička žijúca v Bratislave. Po základnej škole sa jej študentské roky začali písať na osemročnom gymnáziu so zameraním na cudzie jazyky (angličtina, francúzština). Vysokoškolské štúdium absolvovala na Univerzite Komenského, prvý stupeň v odbore učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie. Slovenskému jazyku sa naplno začala venovať na druhom stupni, ktorý ukončila obhájením diplomovej práce s názvom Diferenciačné a integračné znaky českej a slovenskej substantívnej deklinácie (školiteľ prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.). Počas štúdií absolvovala LŠSŠ ako i študijný pobyt na Univerzite Palackého v Olomouci. Od roku 2014 pôsobí ako interná doktorandka. Témou jej dizertačnej práce je dynamika substantívnej deklinácie (školiteľ prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.).
K osobným záľubám patrí kultúrny život v Bratislave, náučno-popularizačná literatúra z oblasti psychológie, hudba a písanie. K odborným záujmom patria slovanské jazyky, najmä ruský a český jazyk a substantíva.