Mgr. Kristína PIATKOVÁ, PhD.

Miestnosť: č. G217

Konzultačné hodiny v LS: pondelok 12.40 – 14.10

                       (21. 5. sú konzultačné hodiny zrušené)

Telefón: 02/59339 465

Email: kristina.piatkova(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

 

 

Medailón

Narodila sa v Bratislave. Stredoškolské štúdium absolvovala na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave. V roku 2013 získala magisterský titul obhájením diplomovej práce Podpora a devalvácia partnerovho ega v priateľských rozhovoroch (školiteľka: Mgr. Alena Bohunická, PhD.). Doktorandské štúdium ukončila obhajobou dizertačnej práce Štylistika a diskurzná analýza - aplikácia na diskurze mužov a žien (školiteľka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, Csc.) v roku 2017.