Kontakt

Sekretariát:

Mgr. Zuzana Obertová
miestnosť: G 217 A
telefón: 02/593 39 461
e-mail: zuzana.obertova(at)uniba.sk

Úradné hodiny:

Pondelok: 09.00 – 12.00; 13.00 - 15.00
Utorok: 09.00 – 12.00
Streda: 09.00 – 12.00
Štvrtok: 09.00 – 12.00

Poštová adresa:

Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99 Bratislava