Fotogaléria

Vianočný večierok študentov poľštiny

Dňa 8. decembra 2017 sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave stretli študenti odborov prekladateľstvo a tlmočníctvo a stredoeurópske štúdiá so zameraním na poľský jazyk a kultúru, aby sa zoznámili s poľskými vianočnými zvykmi, ochutnali tradičné jedlá severných susedov a na vlastnej koži si vyskúšali predvianočné veštby.

Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch

V dňoch 28. - 29. septembra 2017 sa na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Márie Dobríkovej, CSc. uskutočnila medzinárodná slavistická konferencia Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch.

Jubileum bulharistiky

Dňa 10. mája 2017 sa na Katedre slovanských filológií uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 90. výročia lektorátu bulharského jazyka a 50. výročia samostatného študijného odboru bulharistiky.

Suprasliensky rukopis

Dňa 11. novembra 2014 na Katedre slovanských filológií o Supraslienskom rukopise prednášala prof. Anisava Miltenova z Ústavu literatúry Bulharskej akadémie vied v Sofii.

Následne 12. novembra 2014 sa uskutočnilo otvorenie výstavy venovaj Supraslienskemu rukopisu pod záštitou J.E. Margarity Ganevovej, veľvyslankyne Bulharskej republiky v Slovenskej republike a prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., rektora Univerzity Komenského v Bratislave. 

 
 
 

Hudobné motívy vo frazeológii

Medzinárodná frazeologická konferencia
26. – 27. septembra 2014

 
 
 

Lado Jakša – „Neviditeľné sa stáva viditeľným“

Dňa 20. mája 2014 študentom svoje multižánrové umenie predstavil známy slovinský hudobník, skladateľ a interpret Lado Jakša.

V spolupráci so slovinským lektorátom pripravil 21. mája 2014 na Veľvyslanectve Slovinskej republiky literárny večer, kde spoločne so študentmi priblížil poéziu Srečka Kosovela.

 
 

Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku 2

Medzinárodná vedecká konferencia spojená s oslavami 90. výročia fungovania lektorátu poľského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
10. – 11. apríla 2014

 
 
 

ŠVOK 2014

Študentská vedecká a odborná konferencia 2014

 

Jazyk a literatúra v kontaktoch

Vedecké sympózium pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Miroslava Dudka, DrSc.
28. septembra 2012

 
 

20 rokov slovenistiky