Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

vedúca katedry

e-mail:     maria.dobrikovauniba.sk
telefón:     02/593 39 461
miestnosť:     G 217 A
publikačná činnosť:   zoznam publikácií

Prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.

univerzitný profesor
e-mail:     miroslav.dudok@uniba.sk
telefón:     02/593 39 337
miestnosť:     G 226
publikačná činnosť:   zoznam publikácií

doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

docent
koordinátor prekladateľskej praxe
e-mail:     zvonko.taneskiuniba.sk
telefón:     02/593 39 154
miestnosť:     G 214
publikačná činnosť:   zoznam publikácií (1) | zoznam publikácií (2)

PhDr. Alica Kulihová, PhD.

odborná asistentka
koordinátorka programu Erasmus+

e-mail:     alica.kulihovauniba.sk
telefón:     02/593 39 337
miestnosť:     G 226
publikačná činnosť:   zoznam publikácií

Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

odborná asistentka
študijná poradkyňa
koordinátorka mobility CEEPUS

e-mail:     kmecova35uniba.sk
telefón:     02/593 39 154
                           miestnosť:     G 214
                           publikačná činnosť:   zoznam publikácií

Mgr. Milina Svítková, PhD.

vedecko-výskumná pracovníčka
e-mail:     milina.svitkova@uniba.sk
telefón:     02/593 39 461
miestnosť:     G 217 A
publikačná činnosť:   zoznam publikácií

Mgr. Kristina Ðorđević

zahraničná lektorka
e-mail:     kristina.dordevicuniba.sk
telefón:     02/593 39 337
miestnosť:     G 226
publikačná činnosť:   zoznam publikácií

Dr. Miglena Mihaylova-Palanska

zahraničná lektorka
e-mail:     miglena.m@gmail.com
telefón:     02/593 39 288
miestnosť:     G 225
publikačná činnosť:   

Mgr. Magdalena Zakrzewska-Verdugo, Ph.D.

zahraničná lektorka
e-mail:     magdalena.zakrzewskauniba.sk 
telefón:     02/593 39 154
miestnosť:     G 214
publikačná činnosť: zoznam publikácií

Mgr. Željko Predojević, PhD.

zahraničný lektor
e-mail:     zeljko.predojevicuniba.sk 
telefón:     02/593 39 288
miestnosť:     G 225
publikačná činnosť:  zoznam publikácií (1) | zoznam publikácií (2)

Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.

zahraničná lektorka
e-mail:     sasa.poklacuniba.sk
telefón:     02/593 39 154
miestnosť:     G 214
publikačná činnosť:   zoznam publikácií

Mgr. Zuzana Obertová

doktorandka
e-mail:     zuzana.obertovauniba.sk
telefón:     02/593 39 461
miestnosť:     G 217 A
publikačná činnosť:   zoznam publikácií