Pozvané prednášky

2008

doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD.

26. –29. 10. 2008 (Viedeň) konferencia The Old Church Slavonic Euchology-(Sacramentary-)Tradition and its Continuation in the Holy Land (Sinai, Jerusalem)

2009

doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD.

26. –29. 5. 2009 (Vláda Moskvy) Porada o výučbe ruského jazyka v zahraničí

2010

doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD.

25. – 26. 05. 2010 (Vláda Moskvy) medzinárodná vedecká konferencia Slavianskij mir – obščnosť i mnogoobrazije

2011

doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD.

2. – 4. 6. 2011 (Viedeň) – medzinárodná konferencia Sinai and Jerusalem as Crossrodads between East and West

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

14. –17. 4. 2011 (Charkov) – 6. Medzinárodná vedecká konferencia na tému Aktuálne problémy prekladateľstva a metodiky prekladu

2012

doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD.

31. 8. –30. 9. 2012 (Karaganda)- prednáškový pobyt

2013

doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD.

17. – 18. 6. 2013 (Ľubľana) – medzinárodná konferencia a sympózium v Ľubľane

28. – 30. 11. 2013 (Thessaloniki) – medzinár. konferencia Cyril and Methodius: Byzantium and World of the Slavs

prof. Mgr. A. Eliáš, PhD.

5. – 6. 11. 2013 (Moskva) – medzinárodná vedecká konferencia Lermontov v kuľture zapadnych i južnych slavian

2014

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

28. – 29. 3. 2014 (Budapešť) - medzinárodná vedecko-praktická konferencia Sovremennyj russkij jazyk

6. 11. 2014 (Bratislava) - medzinárodná vedecká konferencia Cudzie jazyky v premenách času V

23. – 24. 10. 2014 (Varšava) - medzinárodná vedecká konferencia Russkaja literatura i kuľtura v Jevrope XXI veka - Tradicija - peremeny - perspektivy

2015

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

12. 11. 2015 (Prešov) - medzinárodná vedecká konferencia Hľadanie ekvivalentnosti VIII

2016

doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

26. 11. 2016 – 6. 12. 2016 Veronská univerzita (Verona, Taliansko), Fakulta cudzích jazykov a literatúr - Pozvané prednášky v rámci programu internacionalizácie štúdia, hradené prijímajúcou organizáciou. Témy prednášok: Dedinská próza a tvorba V. Rasputina, Tretia vlna emigrácie a tvorba S. Dovlatova