Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvané prednášky

2008

Doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD.

26.–29.10.2008 (Viedeň) konferencia The Old Church Slavonic Euchology-(Sacramentary-)Tradition and its Continuation in the Holy Land (Sinai, Jerusalem)

2009

Doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD.

26.–29.5.2009 (Vláda Moskvy) Porada o výučbe ruského jazyka v zahraničí

2010

Doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD.

25.–26.05.2010 (Vláda Moskvy) medzinárodná vedecká konferencia Slavianskij mir – obščnosť i mnogoobrazije

2011

Doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD.

2.–4.6.2011 (Viedeň) – medzinárodná konferencia Sinai and Jerusalem as Crossrodads between East and West

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

14.–17.4.2011 (Charkov) – 6. Medzinárodná vedecká konferencia na tému Aktuálne problémy prekladateľstva a metodiky prekladu

2012

doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD.

31.8.–30.9.2012 (Karaganda)- prednáškový pobyt

2013

Doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD.

17.–18.6.2013 (Ľubľana) – medzinárodná konferencia a sympózium v Ľubľane

28.–30.11.2013 (Thessaloniki) – medzinár. konferencia Cyril and Methodius: Byzantium and World of the Slavs

Doc. Mgr. A. Eliáš, PhD.

5.–6.11.2013 (Moskva) – medzinárodná vedecká konferencia Lermontov v kuľture zapadnych i južnych slavian

2014

Mgr. Irina Dulebová, PhD.

28.-29.3.2014 (Budapešť) - medzinárodná vedecko-praktická konferencia Sovremennyj russkij jazyk

6. 11. 2014 (Bratislava) - medzinárodná vedecká konferencia Cudzie jazyky v premenách času V

23.-24.10.2014 (Varšava) - medzinárodná vedecká konferencia Russkaja literatura i kuľtura v Jevrope XXI veka - Tradicija - peremeny - perspektivy

2015

Mgr. Irina Dulebová, PhD.

12. 11. 2015 (Prešov) - medzinárodná vedecká konferencia Hľadanie ekvivalentnosti VIII