Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mladá rusistika

Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VI

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 28. 1. 2020 Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave organizuje VI. ročník konferencie mladých vedcov pod názvom Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VI, na ktorej radi privítame poslucháčov doktorandského štúdia internej a externej formy a mladých vedeckých pracovníkov.

Hlavným cieľom podujatia je ponúknuť generačnú platformu mladým vedcom, podporiť ich vedecko-výskumnú činnosť a prostredníctvom nadväzovania osobných kontaktov na medzinárodnej úrovni aj vzájomnú spoluprácu v oblasti vedy. Tento rok sme sa opäť rozhodli sústrediť pozornosť nielen na Rusko, ale aj na krajiny Východného partnerstva (Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, Arménsko). Nové pohľady na lingvistické, literárnovedné, translatologické, historické a kulturologické otázky týchto areálov budú mladí vedci prezentovať v štyroch sekciách:

  • lingvistická sekcia,
  • literárnovedná sekcia,
  • translatologická sekcia,
  • sekcia dejín a kultúry Ruska a krajín Východného partnerstva.

Vyplnenú prihlášku, prosím, zašlite najneskôr do 15. 12. 2019 na e-mailovú adresu konferencia.rusistovgmail.com. Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizačný výbor: Mgr. Zuzana Bujačková, Mgr. Katarína Jalová, Mgr. Lucia Chudá, Mgr. Lizaveta Madej, Mgr. Michal Mikuláš


Pozvánka / Prihláška