Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mladá rusistika

Mladá rusistika – nové tendencie a trendy V

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 27. 4. 2018 Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave organizuje jubilejný V. ročník konferencie mladých vedcov pod názvom Mladá rusistika – nové tendencie a trendy V, na ktorej radi privítame poslucháčov doktorandského štúdia internej a externej formy a mladých vedeckých pracovníkov.

Hlavným cieľom podujatia je ponúknuť generačnú platformu mladým vedcom, podporiť ich vedecko-výskumnú činnosť a prostredníctvom nadväzovania osobných kontaktov na medzinárodnej úrovni aj vzájomnú spoluprácu v oblasti vedy. Tento rok sme sa opäť rozhodli sústrediť pozornosť nielen na Rusko, ale aj na krajiny Východného partnerstva (Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, Arménsko). Nové pohľady na lingvistické, literárnovedné, translatologické, historické a kulturologické otázky týchto areálov budú mladí vedci prezentovať v štyroch sekciách:

– lingvistická sekcia,
– literárnovedná sekcia,
– translatologická sekcia,
– sekcia dejín a kultúry Ruska a krajín Východného partnerstva.

Vyplnenú prihlášku, prosím, zašlite na e-mailovú adresu konferencia.rusistovgmail.com najneskôr do 11. 3. 2018. Tešíme sa na Vašu účasť na konferencii!


Pozvánka / Приглашение

Program konferencie / Программа конференции