Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská rada KRVŠ

Milí študenti, Študentská rada KRVŠ bola založená v septembri akademického roka 2015/2016. Jej základným poslaním je podieľať sa na lepšom chode vecí verejných a lepšej komunikácii medzi pedagógmi a študentmi. Členovia rady vás budú zastupovať, preto neváhajte a kontaktujte ich s akýmikoľvek návrhmi, otázkami či iniciatívami.


Členovia Študentskej rady KRVŠ – 2019/2020

Bc. – 1. ročník

OPT:
RVŠ: Andrej Beskydiar – beskydiar1@uniba.sk / besky324@gmail.com


Bc. – 2. ročník

OPT: Janka Lenčéšová – lencesova27@uniba.sk
RVŠ: Beáta Koššová – kossova6@uniba.sk


Bc. – 3. ročník

OPT: Viola Bályová – balyova2@uniba.sk
RVŠ: Stanislava Labjaková – labjakova5@uniba.sk


Mgr. – 1. ročník

OPT: Bc. Ivana Gajdošová – eev.gajdosova@gmail.com
RVŠ: Bc. Mária Lackovičová – lackovicova13@uniba.sk


Mgr. – 2. ročník

OPT: Bc. Ana Maksimovic – ana97maksimovic@gmail.com
RVŠ: Bc. Simona Pavliková – s.simona123@gmail.com