Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Diagnostické testovanie jazykovej kompetencie

Ruské a východoeurópske štúdiá (RVŠ)

BC:

1. ročník

boRV-002/15  Jazykové cvičenia z RJ 1 (ZS)
Prerekvizita pre: boRV-005/15 Lektorské cvičenia z RJ 2 (LS) + boRV-006/15 Jazykové cvičenia z RJ 2 (LS)

boRV-006/15 Jazykové cvičenia z RJ 2 (LS)
Prerekvizita pre: boRV-010/15 Jazykové cvičenia z ruského jazyka 3 (ZS, 2. ročník)

2. ročník        

boRV-014/15 Jazykové cvičenia z RJ 4 (LS)
Prerekvizita pre: boRV-014/15 Jazykové cvičenia z RJ 5 (ZS)

!!! Jazykové cvičenia z RJ 3 (ZS, 2. ročník, bez testovania) sú prerekvizitou pre Jazykové cvičenia z RJ 4

3. ročník       

boRV-020/15 Jazykové cvičenia z RJ 6 (LS)

!!! Jazykové cvičenia z RJ 5 (ZS, 3. ročník, bez testovania) sú prerekvizitou pre Jazykové cvičenia z RJ 6


MGR:

1. ročník

moRV-133/15 Jazykové cvičenia a konverzácia 1 (ZS)
Prerekvizita pre: moRV-133/15 Jazykové cvičenia a konverzácia 2 (LS)


Prekladateľstvo a tlmočníctvo (OPT)

BC:

1. ročník

bpRU-201/15 Jazykové cvičenia z ruského jazyka 1 (ZS)
Prerekvizita pre: bpRU-203/15 Jazykové cvičenia z ruského jazyka 2 (LS)

bpRU-203/15 Jazykové cvičenia z ruského jazyka 2 (LS)
Prerekvizita pre: bpRU-207/15 Jazykové cvičenia z ruského jazyka 3 (ZS, 2. ročník)

2. ročník     

!!! Jazykové cvičenia z RJ 3 (ZS, 2. ročník, bez testovania) sú prerekvizitou pre Jazykové cvičenia z RJ 4

bpRU-210/15 Jazykové cvičenia z ruského jazyka 4 (LS)
Prerekvizita pre: bpRU-216/15 Jazykové cvičenia z ruského jazyka 6 (LS)

3. ročník        

bpRU-216/15 Jazykové cvičenia z ruského jazyka 6 (LS)


MGR:

1. ročník

mpRU-228/15 Jazykové cvičenia (ZS)
Prerekvizita pre: mpRU-035/15 Konzekutívne tlmočenie 2 (LS)