Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie a materiály k jednotlivým kurzom

Ako čítať literárne texty

Antické a kresťanské základy európskej literatúry a kultúry

Dejiny a kultúra Ruska 1

Dejiny a kultúra Ruska 2

Európska literatúra od antiky po súčasnosť

Fonetika a fonológia

Frazeológia ruského jazyka  

Gramatické cvičenia z ruského jazyka

Gramatické cvičenia z ruského jazyka 1

Interpretácia umeleckého textu 1

Interpretácia umeleckého textu

Jazyk a konflikt 

Jazyk ruskej politiky

Jazyk ruských komerčných textov 1

Jazyk ruských komerčných textov 2

Jazyk ruských médií 1

Jazyk ruských médií 2

Jazyk ruských médií 3

Jazykové cvičenia z ruského jazyka 1

Jazykové cvičenia z ruského jazyka 2

Jazykové cvičenia z ruského jazyka 3 a 4

Jazykové cvičenia z ruského jazyka 5

Jazykové cvičenia z ruského jazyka 6

Kapitoly z kultúrnych a politických dejín Litvy

Kaukaz – od bájnej Kolchidy po realitu Grozného

Konverzačné cvičenia z ruského jazyka (bpRU)

Konverzačné cvičenia z ruského jazyka (boRV)

Konzekutívne tlmočenie 1 – 4

Kritika prekladu

Kurz prekladu odborných textov

Lektorské cvičenia z ruského jazyka 1 

Lektorské cvičenia z ruského jazyka 2

Lexikológia ruského jazyka

Malý slovník Kaukazu 1

Malý slovník Kaukazu 2

Náboženstvo a cirkev v Rusku

Ortoepické cvičenia I

Ortoepické cvičenia II

Písomníctvo ruského stredoveku

Praktická gramatika

Preklad náučných textov a odborná konverzácia

Preklady odborných textov

Preklad umeleckých textov 1

Preklad umeleckých textov 2

Preklad umeleckých textov 3

Reálie Ruskej federácie 

Regióny Ruskej federácie (európska časť)

Ruská dráma 19. storočia

Ruská gramatika 1, 2

Ruská konverzácia

Ruská literatúra 19. storočia

Ruská literatúra 19. storočia 2

Ruská literatúra 20. storočia

Ruská literatúra v slovenskej kultúre 2

Ruská morfológia a gramatické cvičenia 3

Ruské lingvoreálie

Rusko a východná Európa na Zozname svetového dedičstva UNESCO

Rusko v 20. storočí: Križovatky kultúrnych dejín 1 

Rusko v 20. storočí: Križovatky kultúrnych dejín 2

Ruština pre začiatočníkov

Ruština v cestovnom ruchu

Simultánne tlmočenie 1 – 4

Slávne ruské romány 19. storočia

Slávne ruské romány 20. storočia

Slovanské literatúry v kontexte európskeho romantizmu

Staršia ruská literatúra

Syntax ruského jazyka

Súčasná Ukrajina a ukrajinistika v prednáškach expertov V4

Štylistika ruského jazyka

Ukrajinský jazyk 1

Úvod do ruskej gramatiky s cvičeniami

Úvod do štúdia 1

Úvod do štúdia 2

Východná Európa: krajiny a ľudia

Východná Európa: krajiny a ľudia 2

Východoeurópske literatúry v 20. storočí

Vývin ruského jazyka

Základný kurz konzekutívneho tlmočenia 1

Základný kurz konzekutívneho tlmočenia 2

Základy ruskej gramatiky 1, 2

Základy semiotiky

Testovanie jazykovej kompetencie