Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentské stáže a prax

Prax v rámci európskeho projektu Prelomový rok 1968

Odbory: manažment európskych projektov, knižničné a informačné štúdiá, marketing, dizajn, prekladateľstvo a tlmočníctvo (s jazykmi: angličtina, bulharčina, francúzština, chorvátčina, nemčina, ruština, taliančina, ukrajinčina).