Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dobrovoľnícke aktivity

Dobrovoľnícka práca v rámci európskeho projektu Prelomový rok 1968

Odbory: manažment európskych projektov,  marketing, dizajn, knižničné a informačné štúdiá, prekladateľstvo a tlmočníctvo (s jazykmi: angličtina, bulharčina, francúzština, chorvátčina, nemčina, ruština, taliančina, ukrajinčina).