Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odpoveď oficiálneho predstaviteľa MZV Ruska A.K.Lukaševiča na otázky masmédií v súvislosti so situáciou okolo Budapeštianskeho memoranda

Embassy RF press service <press@rusemb.sk>

Odpoveď oficiálneho predstaviteľa MZV Ruska A.K.Lukaševiča na otázky masmédií v súvislosti so situáciou okolo Budapeštianskeho memoranda

Otázka: V poslednej dobe niektorí oficiálni predstavitelia a masmédiá na Ukrajine a v západných krajinách opäť hovoria o údajnom porušení Ruskom záväzkov vyplývajúcich z Budapeštianskeho memoranda roku 1994, ktoré podniklo v súvislosti so vstupom Ukrajiny do NPT. Tvrdí sa, že tým Rusko, vraj, poškodilo systém nešírenia jadrových zbraní. Čo môžete povedať v tejto súvislosti?

Odpoveď: Tí, ktorí chcú špekulovať na tému údajného porušenia zo strany Ruska záväzkov, vyplývajúcich z Budapeštianskeho memoranda, odporúčam prečítať si predovšetkým text tohto dokumentu.

V podstate sa NPT v memorande venuje len jeden aspekt. Rusko v tomto dokumente potvrdilo vo vzťahu k Ukrajine svoj záväzok nepoužívať ani neohrozovať použitím jadrových zbraní akúkoľvek krajinu - zmluvnú stranu Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Spochybnil svedomité plnenie tejto povinnosti, pokiaľ je nám známe, len bývalý minister obrany Ukrajiny. Nikoho iného to ani nenapadlo. Takže akékoľvek pokusy nejako prepojiť ukrajinské udalosti a NPT sú výslovne neopodstatnené a nepoctivé. Tí, ktorí si dovoľujú prejavovať insinuácie na túto tému, v skutočnosti sami rozvracajú režim ustanovený Zmluvou.

V memorande sme sa tiež zaviazali zdržať sa hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti Ukrajiny. Táto pozícia je plne rešpektovaná. Ani v predvečer, ani počas rozhodovania obyvateľov Krymu a Sevastopoľa o osudovej voľbe štatútu polostrova nepadol jediný výstrel na jeho území. Drvivá väčšina obyvateľov Krymu a Sevastopoľa prejavom slobodnej vôle uplatnila právo na sebaurčenie, a Krym sa vrátil do Ruska.

Čo sa týka pretrvávajúcich snáh prisúdiť nám vojenský zásah do udalostí na juhovýchodnej Ukrajine, tak autori týchto domnienok doteraz nepredložili ani jediný presvedčivý dôkaz.

Avšak ani v Budapeštianskom memorande, ani v žiadnom inom dokumente Rusko neprijalo záväzky, ktoré by nútili časť Ukrajiny zostávať jej súčasťou proti vôle miestneho obyvateľstva. Strata ukrajinskej územnej celistvosti je výsledkom zložitých vnútorných procesov, ku ktorým Rusko a jeho záväzky, vyplývajúce z Budapeštianskeho memoranda, nemajú žiadny vzťah.

12.03.2015