Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Regióny Ruska na webe

Ruský štatistický úrad

sociálny atlas ruských regiónov

mapy RF podľa rozličných ukazovateľov, spracované na základe -  Регионы России. Социально-экономические показатели.: Стат. сб. / Росстат. - М., 2006, 2007

porovnanie regiónov, publikácia vyšla v roku 2002 (Институт экономики переходного периода, založený v roku 1990)

štatistiky, mapy, porovnanie regiónov

monitoring etnopolitickej situácie v RF a postsovietskych krajinách

webová stránka Inštitútu pre demografiu