Seminár

Knižnica Slovanský seminár

Knižnica obsahuje tlač zo 17. a 18. storočia, knižné publikácie z 19.-21. storočia, lingvistické, literárne a kultúrnoosvetové časopisy slovenskej, českej, ruskej a inej proveniencie. V študovni, ktorá je súčasťou Slovanského seminára, si jej navštevovatelia môžu knihy a časopisy vypožičať a študovať priamo na mieste. Okrem iného majú možnosť využívať internetové zdroje.

Personálne obsadenie:                        

Jana Glesková                                     

Veronika Majerová

Miestnosť č. 234 

Kontakt:

tel. č.: 02/59 33 94 60

Otváracie hodiny:

pondelok

10.00 - 16.00

utorok

9.00 - 16.00

streda

9.00 - 16.00

štvrtok

9.00 - 16.00

piatok

9.00 - 14.00

 

Nové prírastky vo fonde

 

Ruská moderní literatura

1890-2000

Ruská moderní literatura 1890 - 2000 umožňuje záujemcom o ruskú literatúru získať prehľad o vývoji a osobnostiach ruskej literatúry od ich počiatkov až po súčasnosť. Predmetom skúmania nie je len literatúra obdobia určeného v názve publikácie alebo sledovanie zmien od nástupu moderny až po ústup postmoderny. Hodnota publikácie tkvie aj v odhalení súvislostí, vzťahov, tvarov a žánrov, ktoré sa v ruskom myslení a živote cyklicky opakujú. Principiálne je najväčšia pozornosť koncentrovaná na prvú polovicu 20. storočia: na jednotlivé skupiny, prúdy a ich (aj menej známi) predstavitelia. Kniha okrem iného obsahuje zoznam publikácií, ktoré sa venujú prehľadu ruskej literatúry komplexne.

HRALA, M.: Ruská  moderní literatura. 1890-2000. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007, 768 s. ISBN 978-80-246-1201-0

AH

Ruská poezie druhé poloviny 20. století. Úvahy o teorii, literární historii a filozofii

Práca H. Ulbrechtovej ponúka prehľad dôležitých vývojových etáp ruskej poézie druhej polovice 20. storočia, ktorý siaha až do súčasnosti. Autorka ponúka úvod do štúdia teórie verša a poukazuje na vývoj ruského verša (od 18. storočia dodnes). Jadro práce tvorí interpretácia poézie A. Voznesenského (a analýza jeho vzťahu k Sapgirovi) a porovnávanie poetiky Kušnera a akmeistov (a jeho vzťah k O. Mandeľštamovi).

ULBRECHTOVÁ, H.: Ruská poezie druhé poloviny 20. století. Úvahy o teorii, literární historii a filozofii. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2009, 312 s. ISBN 978-80-86420-32-5

AH

Dostojevskij dnes

Rok 2006 bol mimoriadne bohatým rokom na udalosti spojené so životom a dielom F. M. Dostojevského. Uplynulo 185 rokov od jeho narodenia, 125 rokov od jeho smrti, 160 rokov od vydania „prvej románovej lastovičky Chudobní ľudia (Бедные люди) a novely Dvojník (Двойник), 140 rokov od vydania románov Zločin a trest (Преступление и наказание) a Hráč (Игрок) a 500 rokov od založenia rodu Dostojevských. K týmto príležitostiam sa v novembri 2006 konala konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Dostojevskij dnes. Jej cieľom bolo poukázať na súčasný stav bádania a uvažovania českých odborníkov o živote a diele Dostojevského a jeho divadelnej recepcii.

BUBENÍKOVÁ, M. – HRABÁKOVÁ, M. – HŘÍBKOVÁ, R.: Dostojevskij dnes. Praha: Národní knihovna, 2007, 184 s. ISBN 978-80-7050-538-0

AH

Antologie ruských povídek

Kniha predstavuje tridsať poviedok tridsaťjeden súčasných ruských prozaikov. Okrem u nás veľmi dobre známych autorov (napríklad Vladimir Sorokin, Viktor Pelevin, Jevgenij Griškovec) v antológii možno nájsť aj prozaické texty širokej čitateľskej verejnosti doposiaľ menej známych alebo neznámych (napríklad Oleg Pavlov, Andrej Gelasimov, Zachar Prilepin, Alexandr Iličevskij). Prostredníctvom tridsiatich poviedok je prezentovaná pestrá paleta súčasnej ruskej literárnej scény. Variabilita umeleckých postupov, jazykových prostriedkov a rozmanitých znakov viacerých umeleckých prúdov má však spoločnú črtu - usiluje sa o zachytenie života v súčasnom Rusku.

Bolšuchin, L. – Řehoříková, L. a kol.: Antologie ruských povídek. Brno: Větrné mlýny, 2007, 384 s. ISBN 978-80-86907-39-0

AH