Knižnica

Virtuálna knižnica Univerzity Komenského

Virtuálna knižnica Univerzity Komenského obsahuje:

Súborný on-line katalóg fakultných knižníc
Databáza publikačnej činnosti pracovníkov UK

Ďalšie informačné zdroje prístupné pre UK:

    Vzdialený prístup k informačným zdrojom UK - určený výhradne pre akademickú obec UK. Na adrese kniznica(at)vili.uniba.sk získate informácie potrebné na aktiváciu tejto služby na počítačoch zapojených mimo UK. Služba je v overovacej prevádzke.
    Prístup k databáze Web of Knowledge z produkcie ISI® - obsahuje WoS, CCC a JCR.
    SCOPUS - abstraktová, citačná a referenčná databáza európskej vedeckej produkcie.
    ebrary Academic Complete - multispektrálne zameraná databáza viac ako 25.000 špecializovaných monografií. Upozornenie: Pre prístup do jednotlivých monografií je potrebné stiahnuť si ebraryReader, voľne prístupný priamo v rámci informačného zdroja. Browser Netscape 6.x a 7.0 nie je podporovaný.
    Serial Solutions - portál plnotextových elektronických časopisov prístupných pre UK.
    Blackwell - elektronické časopisy vydavateľstva Blackwell Publishing. [Plné texty časopisov sú prístupné pre fakulty LF, JLF, FAF, PRAF, FIF, PRIF, FSEV, CFS, študentské domovy UK a celouniverzitné pracoviská.]
    Science Direct - kolekcia UTL3 - viac ako 200 renomovaných plnotextových časopisov vydavateľstva Elsevier z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny a poľnohospodárstva. Plné texty sú prístupné aj z kolekcií  UTL1 a UTL2.
    ProQuest 5000 International - denne aktualizovaná kolekcia 16 databáz pokrývajúca oblasť humanitných a spoločenských vied, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku.
    Knovel - kolekcia viac ako 700 odborných monografií a faktografických príručiek z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny.
    Electronic Journals Library (EZB) - viac ako 10.000 plnotextových časopisov.
    Prístup do IEEE Computer Society Digital Library - plné texty 20 karentovaných časopisov a vyše 900 zborníkov Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
    ACM Digital Library - 30 časopisov, 850 zborníkov Association for Computing Machinery, plné texty.
    JSTOR - plnotextová databáza odborných časopisov z oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied. (Viac informácií o databáze JSTOR - pozri staryweb.uniba.sk/webuk/www/novinky/JSTOR/JSTOR_index.htm)
    EIFL Direct - Electronic Information for Libraries Direct - plnotextové a abstraktové databázy firmy EBSCO.
    K-ESSENTIALS - 11 elektronických príručiek vydavateľstva Knovel Corporation z oblasti prírodných vied, techniky, zdravia a hygieny, farmácie a potravinárstva.
    ProQuest Digital Dissertations - Abstracts - abstrakty + prvých 24 strán kvalifikačných prác vydaných v ProQuest Digital Dissertations, vždy s dvojročnou retrospektívou (2004-2005).
    APS Online Journals:
        Physical Review A, B, C, D, E
        Physical Review Letters
        Reviews of Modern Physics
    CD-ROM server UK - rôzne databázy (napr.: Slovenská národná bibliografia, Česká národná bibliografia, a iné), ktoré môžu používať všetci pracovníci a študenti UK.

Viac o novinkách na stránke Virtuálnej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave.