Členovia katedry

doc. Vira Berkovets, PhD.

E-mail: vira.berkovetsuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2183
Miestnosť: G241


doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

E-mail: nina.cingerovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2378
Miestnosť: G235
Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams


doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

E-mail: irina.dulebovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2382
Miestnosť: G232
Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams


prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

E-mail: maria.kusauniba.sk
Telefón: +421 9013 2384
Miestnosť: G230
Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams


Mgr. Nina Lacová

E-mail: lacova33uniba.sk
Telefón: +421 9013 2183
Miestnosť: G241
Konzultácie: po dohode osobne dištančne prostredníctvom MS Teams


Mgr. Janka Lenčéšová

E-mail: lencesova27uniba.sk
Telefón: +421 9013 2183
Miestnosť: G240
Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams


Mgr. Zuzana Močková Lorková, PhD.

E-mail: zuzana.lorkovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2378
Miestnosť: G241
Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams


Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

E-mail: lizaveta.madejuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2378
Miestnosť: G235
Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams


doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

E-mail: ivan.posokhinuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2382
Miestnosť: G232
Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams


prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

E-mail: feliks.shteinbukuniba.sk
Telefón: +421 9013 2383
Miestnosť: G230
Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams


Mária Strížová

E-mail: maria.strizovauniba.sk
Telefón:+421 2 9013 2147
Miestnosť: G250