Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Klaudia Gagová

Miestnosť: G 347

Konzultačné hodiny LS 2018/2019: štvrtok 12.30 - 14.00