Mgr. Klaudia Donková (doktorandka)

Miestnosť: G 347

Konzultačné hodiny LS 2019/2020: pondelok 10.40 - 12.20