Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Júlia Jellúšová, PhD.

Miestnosť: G 331

Konzultačné hodiny LS 2018/2019: RD

Vyštudovala portugalský a anglický jazyk, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo. V rokoch 2007 až 2013 absolvovala doktorandské štúdium na Katedre romanistiky v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, ktoré ukončila v januári 2013 obhajobou dizertačnej práce Fenomén exilu v prozaickej tvorbe Josého Rodriguesa Miguéisa. Venuje sa predovšetkým portugalskej literatúre XX. a XXI. storočia a umeleckému prekladu z portugalského a anglického jazyka.

Zoznam publikovanej literatúry

1. (spoluautorstvo s Mgr. Janou Marcelliovou, PhD.) O Abordagem de alguns aspectos da realidade portuguesa através de obras de autores contemporâneos, In Études Romanes de Brno, Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, rada L 29 romanistická, 2008, str. 39-45.

2. José Rodrigues Miguéis: à busca da autoidentificação. In: Jana Marcelliová (ed.). Jornadas de Estudos Românicos : Secção de Lusitanística. AnaPress, Bratislava 2009, s. 281-286.

3. Criação literária e tradutória de José Rodrigues Miguéis entre duas culturas. In Jana Páleniková, Paulína Šišmišová (ed.). Translatologické reflexie: umelecký preklad z/do románskych jazykov. Anapress, Bratislava 2010, s. 67-76.

4. Teolinda Gersão: Odyseovo mesto. In Romboid 5 - 6/2012, ročník XLVII, s. 139-141.

5. Literárna a prekladateľská tvorba Josého Rodriguesa Miguéisa medzi dvoma kultúrami. In Philologica LXVIII. Studia romanistica. Bratislava : Univerzita Komenského 2012, s. 169-178.

6. José Rodrigues Miguéis - escritor e homem na correspondência com José Saramago. In Júlia Žitná, Jana Truhlařová (ed.). Segundas Jornadas de Estudos Românicos. Anapress, Bratislava 2012, s. 143-153.

Preklady knižné z portugalského jazyka:

Afonso Cruz: Maliar pod kuchynským drezom. Tatran, Bratislava 2014, 163 s.

Preklady knižné z anglického jazyka:

Sara Gruenová: Voda pre slony. Tatran, Bratislava 2008, 295 s.

David Wroblewski: Príbeh Edgara Sawtella. Tatran, Bratislava 2010, 460 s.

Preklady časopisecké:

José Cardoso Pires: Republika krkavcov. In: Revue svetovej literatúry, 2/2000, s. 10-15.

Clarice Lispectorová: Poslušné životy. In: Revue svetovej literatúry, 2/2000, s. 78-80.

Sophia de Mello Breyner Andresen: Cesta. Človek, Homér. Monikin portrét. In: Revue svetovej literatúry, 2/2007, s. 7-17.