Štátna skúška

Termíny štátnych záverečných skúšok

Termíny štátnych skúšok 2023/2024

bakalársky stupeň: utorok 4. 6. 2024 9.00 hod

magisterský stupeň: utorok 11. 6. 2024 8.00 hod a streda 12. 6. 2024 9.00 hod

 

Románske štúdiá

magisterský stupeň: utorok 11. 6. 2024 13.00 hod a streda 12. 6. 2024 9.00 hod

 

Doplňujúce pedagogické štúdium

Obhajoba záverečnej práce

Štátna skúška z odborovej didaktiky francúzskeho jazyka

Utorok 4. 6. 2024 9.00 hod