Mgr. Marianna Uherková, M.A.

Miestnosť: G 341

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: po dohode

Klapka: 2364