Jean-Batiste Bernard, PhD. (lektor)

Miestnosť: G 345

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: streda 14.00 - 16.00

Klapka: 2361